Veilig gebruik van Dock Leveler

- 2021-05-25-

Controleer vóór het werk de laad- en losplaats en de toestand van de weg, verwijder de omringende obstakels en zorg ervoor dat het werk in een veilige omgeving wordt uitgevoerd. Wanneer het laden en lossen van objecten een springplank moet gebruiken om een ​​brug te bouwen, moet een springplank met een hoge sterkte en goede kwaliteit worden geselecteerd en stevig worden geïnstalleerd.


De gebruikte machine en dockleveller moeten voor gebruik worden gecontroleerd. Als ze beschadigd zijn, moeten de machines en de dockleveller worden gerepareerd voordat ze kunnen worden gebruikt. Bij het laden en lossen en hefwerkzaamheden op de vrachtwagen moeten stuwadoors zich houden aan de bijbehorende veiligheidsprocedures en relevante voorschriften.


Er dient aandacht te worden besteed aan het handmatig laden en lossen met behulp van dockleveller: 1. Er dient voorzichtig omgegaan te worden met voorwerpen en het is verboden te breken. 2. Wanneer meerdere personen tegelijkertijd goederen vervoeren, moeten zij in coördinatie handelen en worden geleid door een toegewijde persoon om verwondingen aan handen en voeten te voorkomen. 3. Bij gebruik van de dockleveller voor het laden en lossen van de vrachtwagen mag niemand op de plaats komen waar de zware voorwerpen naar beneden kunnen rollen. 4. Bij het gebruik van de dockleveller om zware voorwerpen te dragen, moet een speciaal persoon worden geïnstrueerd om te voorkomen dat deze gaat rollen, en de rollen moeten worden geplaatst om te voorkomen dat de rollen op de handen drukken. 5. Bij het laden en lossen van ontvlambare en explosieve materialen is het ten strengste verboden om tijdens het gebruik lucifers, aanstekers en roken mee te nemen. Draag beschermende uitrusting bij het laden en lossen van giftige en stoffige materialen. 6. Voorkom bij het laden en lossen van stapels goederen dat de goederen instorten en mensen pijn doen. 7. Na het laden van het voertuig moet het voertuig stevig worden verzegeld en moet het tijdens de reis regelmatig worden gecontroleerd op loszitten. Objecten dienen na het lossen netjes gestapeld te worden.