Voorzorgsmaatregelen voor onderhoud van hydraulische dockleveller level

- 2021-06-19-

de hydraulischedock levelleronderhoud is opgedeeld in twee delen: maandelijks onderhoud en jaarlijks onderhoud:

1. Maandelijks onderhoud:
een. Of de rollen, tussenassen en lagers, cilinderpennen en lagers, giekscharnierassen en lagers versleten zijn of niet.
b. Alle onderdelen zijn gevuld met wat smeerolie om de levensduur van het lager te verlengen.
c. The quality and level of the hydraulic oil. The lifting platform is raised all the way. In this position, the hydraulic pressure surface should be 40-50 mm higher than the bottom of the box. de hydraulischeoil is darkened, sticky, or has foreign objects such as grit. If found, it should be replaced in time.

2. Onderhoud aan het einde van het jaar
een. Controleer alle hydraulische leidingen en verbindingen. De leidingen mogen niet beschadigd zijn, de verbindingen mogen niet los zitten en alle verbindingen moeten worden vastgedraaid.
b. Verwijder en demonteer het daalventiel, blaas de plunjer schoon met perslucht, installeer het en installeer het opnieuw.
c. Tap de hydraulische olie in de lift af en gooi deze weg, draai de verbinding vast en verwijder het oliefilter. Reinig het na het reinigen met perslucht, plaats het terug in de olietank en sluit de pijpleiding aan.