Waarom ontwikkelt de vaste dockleveller zich snel?

- 2021-06-19-

de vastedock levelleroften appears in logistics centers where loading and unloading are frequent. Compared with other industries, the development speed of fixed dock levelleris relatively rapid. Its rapid development has driven the prosperity and development of the entire logistics industry. Why is the development of fixed dock levellerzo snel?
First, Consider the large international environment. The country has introduced a reduction in the export tax rebate rate of fixed dock leveller, which brings a series of development opportunities to the development of fixed Dock Leveler enterprises in China.
Second, the main power of the fixed dock levelleris the hydraulic principle and the electric control principle, which conforms to the energy saving and environmental protection concept, and has the advantages of low energy consumption, low noise, no oil leakage, and simple operation.
Third, exports can greatly promote the development of the domestic fixed dock levellerindustry. The state has issued a series of policy guidance on the development of fixed dock levellers, innovation and technology research and development encourage fixed dock levellermanufacturers to increase the research and development of fixed dock levellertechnology In recent years, China’s fixed dock levellerhas successfully embarked on a high-tech road, especially some fixed dock levellercompanies have appeared to provide customers with free logistics solutions, such as Niuli Machinery , While selling products, it also sells logistics solutions. This greatly increases the added value of fixed dock levellers. Fixed dock levellers have rapidly developed into large-scale logistics supporting equipment with a large sales volume. Due to the relatively professional production enterprises, stand on the overall logistics equipment planning The height of the customer’s satisfaction increased significantly.
Ten vierde heeft de economie van mijn land zich de afgelopen 30 jaar krachtig ontwikkeld en is de commerciële concurrentie toegenomen. Productiebedrijven en handelsbedrijven zijn begonnen met het leveren van servicekwaliteit. De machine-industrie heeft meer aandacht besteed aan de after-sales service, omdat machines de basisuitrusting zijn voor de ontwikkeling van ondernemingen. Grote invloed en after-sales service kunnen klanten snel de meest professionele probleemoplossing en onderhoudsservices bieden, die de klantervaring fundamenteel verbeteren.
Ten vijfde, de binnenlandse vaste van mijn landdock levellerszijn geleidelijk begonnen de markt op te splitsen. In de nabije toekomst vastdock levellershebben zich ontwikkeld tot drie niveaus: light, medium en heavy. Onderverdeling zelf is een belangrijke voorwaarde voor professionalisering. Ontwikkeling is te danken aan professionaliteit. .
Sixth, the production and planning of fixed dock levellerlogistics equipment requires strong technology backing. However, my country's fixed dock levellercompanies have attached great importance to technology research and development in recent years, and many fixed dock levellercorporate giants have emerged with fixed dock levellers. Conditions and capabilities of installation planning.
Ten zevende, de vastedock levellerkan inderdaad de efficiëntie van logistiek laden en lossen aanzienlijk verbeteren, de bediening ervan is handig en het kan kunstmatige vermoeidheid verminderen.